Kl BE og B kode 96- Bil med tilhengerTILHENGERKALKULATOR