Gode råd til elev og ledsager Føreropplæring, øvelsekjøring og mengdetrening

Obligatorisk opplæring kl B

Til sammen 36 timer obligatorisk opplæring fra 1.januar 2005

NB: du må avbestille kjøretime senest virkedagen før innen kl 12.00!

Trinn 1 (10 timer teoriundervisning derav)

 • 1 time praktisk sikring av skadested
 • 4 timer førstehjelp
 • 3 timer mørkekjøring
 • 1 time teori
 • 1 time demonstrasjon i bil med 2 elever
 • 1 time demonstrasjon ute med refleks

Trinn 2 (Vurderingstime 45 min)

Trinn 3 - 4 timer sikkerhetskurs på øvingsbane

 • 1 time teori
 • 15 min ved kursstart
 • Diskusjon om forventninger og mål
 • 30 min ved kursslutt
 • refleksjon og oppsummering
 • 3x30 min med kjøring på bane
 • 45 min sikring av last/personer i bil
 • Vurderingstime 45 min

Trinn 4 (13 timer sikkerhetskurs på vei)

 • 2 timer teori, diskusjon om risiko
 • 5 timer praktisk kjøring fordelt på landevei og forbikjøringsitusjoner
 • 4 timer praktisk kjøring i variert trafikkmiljø, derav 1 time teori til planlegging og oppsummering
 • 2 timer teori, refleksjoner og oppsummering